gototopgototop
Dnes slaví svátek Rostislav zítra Marcela
Pátek, 19 Duben 2019
Úvodní stránka >> Historie >> Chronologie událostí

Chronologie událostí PDF Tisk
( 3 hlasů )

Chronologický přehled nejvýznamějších událostí

 • 1471 - První, byť sporný, doklad existence osídlení (letopočet na vlajce Panského domu).
 • 1547 - Vydání první andělohorské horní svobody pány s Donína.
 • 1549 - 1576 - Vleklé podanské hnutí, které vyústilo v posledním roce své existence v otevřené povstání proti Jiřímu Mehlovi ze Střelic.
 • 1566 - V pramenech je Kryštof z Donína uváděn sezením na Andělské Hoře.
 • 1584 - Vydání druhé andělohorské horní svobody Jiřím Mehlem ze Střelic.
 • 1606 - Andělská Hora je naposledy v pramenech uváděna jako horní městečko.
 • 1636 - Datování nejstarší dochované andělohorské kupní smlouvy.
 • 1654 - V Berní rule je Andělská Hora uváděna jako ves.
 • 1656 - Prvním dědičným rychtářem se stal bývalý grabštejnský písař Batoloměj Zedlitz. Dědičná rychta byla zřízena v Panském domě čp. 8.
 • 1669 - Velký požár úplně zničil několik domů, z nichž některé nebyly dlouhou dobu obnoveny.
 • 1682 - Na místě pozdějšího kostelíka postavena dřevěná kaple sv. Václava.
 • 1704 - Grabštejnské panství koupí získal Jan Václav Gallas. Rod Gallasů a jejich dědiců Clam-Gallasů zůstal místní vrchností až do konce druhé světové války.
 • 1712 - Zřízení panského mlýna Gallasovým správcem Kristiánem z Platz a Ehrentalu.
 • 1725 - První zmínka o soukromé škole v obci.
 • 1735 - Výstavba místní myslivny, prvním fořtem Michael Richter z Krištofova Údolí.
 • 1759 - První zmínka o pěstování brambor. Plodina se velmi ujala a její místní raná, moučná odrůda se postupně stala vyhledávaným sortimentem.
 • 1767 - Přes řeku Nisu postaven první kamenný most.
 • 1771 - Provedeno očíslování andělohorských domů.
 • 1773 - Neúspěšný pokus o oživení zaniklého dolování. Zdejší doly zkoumal kutnohorský hormistr Josef Jan Čapek.
 • 1781 - Série požárů založených dvanáctiletou dívkou Beatou Queisserovou.
 • 1788 - Z úřadu propuštěn poslední dedičný rychtář Herkner. Dokončena výstavba prvního andělohorského školního domu.
 • 1806 - Poslední pokus o oživení těžby dvěma andělohorskými občany. Po dvouleté práci skončil v roce 1808 neúspěchem.
 • 1816 - Dokončena stavba nového kostelíka Panny Marie Sněžné.
 • 1824 - V místním kostelíku byla 29. září sloužena první mše.
 • 1850 - Připojení Andělské Hory k Chrastavě.
 • 1858 - Velká povodeň poškodila kamenný most, několik domů a stavbu železniční trati.
 • 1859 - zahájení provozu železniční trati Liberec - Žitava, obec zatím bez vlastní zastávky.
 • 1863 - Výstavba prvního vodovodu v obci.
 • 1866 - Během prusko-rakouské války četné vojenské operace v okolí, v Andělské Hoře přenocoval větší pruský oddíl, obec postižena rekvizicemi a odvody branců.
 • 1868 - Zastavena činnost posledního bělidla.
 • 1873 - Obnovena správní samostatnost Andělské Hory.
 • 1888 - Založen Dobrovolný hasičský sbor.
 • 1889 - Zahájení výuky v nově postavené školní budově.
 • 1896 - Založen Mužský pěvěcký sbor.
 • 1897 - Velká povodeň poškodila okresní silnici a dolní část obce.
 • 1905 - Otevření železniční zastávky Andělská Hora-Rokytnice.
 • 1910 - 1912 - Výstavba elektrárny, zásobující proudem Liberec i okolní obce.
 • 1918 - Andělská Hora se stala součástí 29. října vyhlášené samostatné provincie Deutschböhmen se sídlem v Liberci. Provinční vláda odmítla připojení k ČSR, německá iredenta byla zlikvidována vojenským zásahem do konce prosince.
 • 1922 - Lesní revír napaden přástevníkem, který způsobil obrovské škody na porostu.
 • 1923 - Posvěcení tří nových zvonů, které byly pořízeny z veřejné sbírky.
 • 1931 - Založena pobočka Německého tělocvičného spolku (Turnverein).
 • 1937 - 1937 - Výstavna linie pohraničního opevnění, zasahující i do obecního katastru.
 • 1938 - Do obce dorazili 2. října němečtí vojáci, Andělská Hora se stala součástí Třetí říše.
 • 1944 - Obes se stala útočištěm mnoha německých uprchlíků z různých částí Evropy.
 • 1945 - 8. května příjezd oddílu sovětských vojáků. 6. června byl exekučním komandem zastřelen Wilhelm Schwarzbach.
 • 1945 - 1946 - Vysídlení většiny německého obyvatelstva z Andělské Hory.
 • 1958 - Povodeň poškodila železniční trať a dolní část obce.
 • 1960 - Definitivní ztráta obecní samostatnosti, Andělská Hora připojena k Chrastavě.
 • 1977 - Likvidace neudržovaného Hřbitova.
 • 1986 - Demolice nejvýznamější stavební památky v obci, Panského domu.

 

Demografický vývoj obce - počtu obyvatelstva

 • 1713 - 258
 • 1806 - 464
 • 1834 - 628
 • 1869 - 638
 • 1880 - 642
 • 1890 - 597
 • 1900 - 602
 • 1921 - 666
 • 1929 - 666
 • 1939 - 631
 • 1947 - 442
 • 1950 - 438
 • 1961 - 371
 • 1965 - 371
 • 1970 - 365
 • 1982 - 287
 • 1991 - 246
Zdroje: KILLIÁN, Jan. Andělská Hora... z dějin hornické osady, Chrastava: RECo, 2003.  Bulletin Města Chrastavy (117-6, 2004; 127-5, 2005)